Ostrołęckie Centrum Kultury

Strona Podmiotowa BIP

Przetargi


2 września 2021 r

Postępowanie: PZ 1/2021/OCK
Zakup zestawu cyfrowego do dużej sali kinowej Ostrołęckiego Centrum Kultury w Ostrołęce
Tryb: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 17.09.2021 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 17.09.2021 godz. 12:00
Miejsce składania ofert na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/503219

Załączniki do postępowania:
SWZ PZ 1_2021_OCK
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie
Załącznik nr 3 – Oświadczenie – grupa kapitałowa
Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw
Załącznik nr 5 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Załącznik nr 6 – Wzór umowy